Intellego edukacije

Organiziramo edukacije iz područja marketinga, prodaje i područja pripreme projekata za dobivanje bespovratnih sredstava iz domaćih i EU fondova.

Dosad smo održali brojne edukacije, radionice i predavanja u vlastitoj organizaciji ili organizaciji naših poslovnih partnera.

Sudionici naših predavanja su mikro i mali poduzetnici te članovi uprava i prodajnih timova.

Cilj je poduzetnicima ukazati na mogućnosti ostvarivanja raznih poticaja iz domaćih i EU fondova, educirati ih u razvoju marketing planova, povećanju prodaje, jačanju prodajnih i pregovaračkih vještina, osnažiti ih za ostvarivanje još boljih poslovnih rezultata.

NATRAG