Naziv projekta

Mentorica.biz portal za poduzetnike

Kratki opis projekta

Tvrtka ANDROLIĆ konzalting 2016. godine na javni poziv Ministarstva poduzetništva i obrta „E IMPULS“, KK.03.2.1.06 prijavila je projekt pod nazivom „Mentorica.biz - portal za poduzetnike“. Nakon odluke o financiranju i dodjeli bespovratnih sredstava u okviru javnog poziva tvrtka je započela provedbu projekta u listopadu 2017. godine.

S ciljem razvoja i rasta gospodarstva te povećanja broja zaposlenih te smanjenja iseljavanja stanovništva zadnjih godina intenzivno se potiče razvoj poduzetništva i samozapošljavanje. Mnogi se odlučuju na poduzetništvo, no često bez saznanja o tome što ih čeka, pa je % odustajanja u prvim godinama izuzetno visok. Nedostatak podrške i servisiranje sa svim relevantnim informacijama na jednom mjestu dodatno otežava razvoj poduzetničkog poduhvata. Projekt "mentorica.biz - portal za poduzetnike" odgovara na potrebe tržišta, a uključuje razvoj jedinstvenog portala s objedinjenim uslugama za poduzetnike, a prvenstveno poduzetnike početnike.

Cilj projekta je povećanje poslovanja tvrtke Androlić konzalting, porast broja zaposlenih te razvoj novih usluga tvrtke. Ciljna skupina projekta su poduzetnici koji su tek krenuli ili kreću u svoju poduzetničku priču, a krajnji korisnici članovi njihovih obitelji, postojeći i budući zaposlenici poduzetnika kojima će se kreirati radno mjesto i omogućiti sigurni mjesečni prihode te šira zajednica. Završetak projekta planiran je u listopadu 2018. godine.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta

Svrha projekta je povećanje poslovanja i konkurentnosti tvrtke Androlić konzalting kroz izradu portala za poduzetnike, nabavom opreme i edukacijom zaposlenika za rad na opsluživanju portala.

Ostvarenje svrhe projekta pridonosi svrsi poziva: potaknuti mikro i mala poduzeća u sektoru proizvodnje i proizvodnih usluga bespovratnim potporama u svrhu jačanja konkurentnosti.

Očekivani rezultati projekta dvije godine nakon provedbe projekta: 2 zaposlenika više u godini te povećanje prihoda za minimalno 100% u odnosu na godinu prije prijave na javni poziv.

Ukupna vrijednost projekta: 71.500,00 HRK

Iznos koji sufinancira EU (u HRK): 56.000,00 HRK

Razdoblje provedbe projekta (od-do): 10.10.2017. – 10.10.2018.

Voditelj projekta i kontakt osoba: Kristina Androlić, androlic@androlic-konzalting.hr, 091 1355 285

Više informacija na: www.strukturnifondovi.hr

Više o operativnom programu Konkurentnost i kohezija: www.strukturnifondovi.hr/op-konkurentnost-i-kohezija

NATRAG